Verkstad

Organisationer behöver utmanas och medarbetarna behöver ny kunskap. För att ge dig och dina kollegor bättre beslutsunderlag erbjuder jag tillsammans med Katarina Graffman kurser och workshops. Dessa anpassas till er verksamhet men med etnografiska metoder. Vi sätter människan i centrum och tar hen på allvar.

3 kurser – skaffa bättre beslutsunderlag

Jag har skapat och hållit workshops för åtskilliga skattemyndigheter: för svenska Skatteverket, för amerikanska IRS, engelska HMRC och för ett antal andra europeiska skatteadministrationer. En utvärdering:

Nu vet jag varför våra bra undersökningar är bra och varför våra dåliga är –  just det dåliga. Åsa Hagman, Skatteverket, Sverige.