Långa erfarenheter från både akademi och näringsliv ger sammantaget en unik erfarenhet. I min konsultroll ger det mig möjlighet att hjälpa företag och organisationer att generera nytänkande och finna nya vinklar på sin verksamhet. Alltid genom att sätta människan i centrum – att ta henne på allvar.