Konsult

När människa, teknik och information inte funkar i samklang kan jag hjälpa. Jag erbjuder konsulttjänster med användande av kvalitativa metoder och antropologisk analys för företag och organisationer.

Rådgivning baseras på kvalitativa undersökningar: etnografi, netnografi, intervjuer, fokusgrupper om ekonomiska fenomen, textanalys,

Utredningar och analysrapporter utförs beroende på frågeställning och omfattning. Ett förslag görs som baseras på existerande data, tidigare forskning eller specifik empirisk undersökning.

Föreläsningar ges som inspiration, del av kick-off eller andra företagsevents. Se exempel på föreläsningar om beskattning.